Договір-оферта

на навчання в онлайн школі для мам «Ma-ma.club»

Редакція від 1 вересня 2019

Сайт "ma-ma.club", іменований надалі «Виконавець», публікує цей договір для проходження онлайн курсу для вагітних, який пропонується будь-якій фізичній або юридичній особі, іменованій надалі «Клієнт».

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх користувачів (Замовників). У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, реєстрація на web-сайті https://ma-ma.club є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Предметом цього договору є платне самостійне, індивідуальне чи групове навчання Клієнта через Інтернет за програмою, яка зазначена за адресоюhttps://ma-ma.club/index.html#testimonials4-d.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг навчання на сайті https://ma-ma.club на умовах, що викладені у даному Договорі.

2.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.

2.3. Виконавець – фізична особа представник сайту "ma-ma.club", яка надає послуги визначені даним Договором.

2.4. Замовник – фізична та/або юридична особа, користувач сайту, яка зареєструвалась у встановлений на сайті https://ma-ma.club спосіб, якій Виконавець надає послуги у відповідності до умов даного Договору.

2.5. Послуга – це надання Виконавцем Замовнику доступу до відео лекцій і онлайн вебінарів на платній або безкоштовній основі, після проходження Замовником реєстрації.

2.6. Акаунт – сукупність інформації про Замовника, що ним надана.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Надати послуги з навчання Клієнта відповідно до замовленої програми і форми навчання, згідно прайс-листу, опублікованому за адресою https://ma-ma.club/index.html#countdown1-5

3.2. Забезпечити навчальний процес кваліфікованим складом лекторів.

3.3. Забезпечити слухача необхідними електронними навчальними матеріалами і відеолекціями вартість яких входить у вартість навчання.

3.4. Встановити графік занять, у разі індивідуальної форми навчання узгодити його з Клієнтом.

3.5. Компенсувати заняття, які не відбулися з вини Виконавця.

3.6. Повідомити про дату першого заняття через систему зв'язку Viber або через електронну пошту або по телефону, вказаному Клієнтом.

3.7. Компенсувати вартість курсу, що була оплачена Замовником, при зверненні Замовника

4. ОБОВ'ЯЗКИ КЛІЄНТА

4.1. Своєчасно і повністю виплачувати Виконавцю вартість наданих Послуг в порядку, в терміни і розмірі встановлених п.4 цього Договору.

4.2. Переглядати відео лекції визначені програмою підготовки.

4.3. Не розголошувати конфіденційну інформацію і інші дані, надані Виконавцем у зв'язку з виконанням цього Договору, не розкривати і не розголошувати такі факти або інформацію (крім інформації загальнодоступного характеру) будь-якої третьої сторони без попередньої письмової згоди Виконавця.

5. РОЗРАХУНКИ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Виплати вартості послуг Виконавця здійснюються Клієнтом шляхом 100% передоплати за обраною формою навчання.

5.2. Виконавець не здійснює перерахунок оплати в разі пропусків занять Клієнтом.

5.3. Вартість Послуг може змінюватися в залежності від кон'юнктури ринку, що відбивається на сайті. Виконавець не може змінювати вартість послуг для конкретного Клієнта в разі, якщо той вже прийняв умови Виконавця і здійснив оплату навчання в установленому цим Договором порядку.

6.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

Цей договір вступає в силу з моменту оплати клієнта і діє протягом  одного місяця.

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

7.1. Виконавець має право протягом навчання при необхідності проводити заміну лектора, який буде вести навчання.

7.2. Виконавець не несе відповідальності за інформацію надану лекторами на онлайн вебінарах. Вся інформація даного курсу має ознайомчий характер і рішення що стосуються здоров'я Замовника має приймати його особистий лікар.

7.3. Клієнт має право використовувати доступ до відео лекцій і записів відео вебінарів протягом одного місяця, починаючи з дня оплати. По закінченню даних строків, доступ до даних матеріалів буде автоматично припинено.

7.4. У разі виникнення форс-мажорних обставин (військові дії, громадянські війни, епідемії, аварії, пожежі, землетруси, повені та інші стихійні лиха) цей Договір, може бути розірваний в односторонньому порядку, якщо на письмове повідомлення Сторони, що посилається на форс-мажорні обставини (із зазначенням конкретних обставин і причиною зв'язку між виникненням форс-мажорних обставин і неможливістю далі виконувати умови цього Договору), інша Сторона не дала відповіді на протязі 5 (п'яти) календарних днів, починаючи з дня отримання повідомлення.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Права і обов'язки сторін не можуть бути передані іншій стороні. З моменту підписання цього договору припиняють дію всі попередні домовленості, договори, листи та інші угоди, якщо вони є, як письмові, так і усні, що відносяться до предмету даного договору.

8.2. Всі суперечки, що виникають з даного договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами цього Договору. У разі, якщо суперечки та розбіжності не можуть бути вирішені зазначеним способом, вони підлягають урегулюванню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

© Copyright 2019 MA-MA-CLUB - All Rights Reserved